Strops - 39


Bauskas Jauniešu integrācijas klubs "Strops - 39" ir biedrība, kuras mērķi ir:

  • aktivizēt Bauskas pilsētas, novada pašvaldību, Latvijas valsts un sabiedrības interesi par jauniešu problēmām, to risināšanas iespējām;
  • rosināt jauniešu aktīvu līdzdalību sabiedrībā, savu problēmu apzināšanā un savu interešu realizācijā; 
  • veicināt jauniešu integrācijas procesus sabiedrībā;
  • radīt labvēlīgus apstākļus kultūras dzīves veicināšanai;
  • piesaistīt finansu līdzekļus izvirzīto mērķu realizēšanai.


Mūsu interesēs ir arī veicināt informācijas apmaiņu un sadarbības iespējas ar līdzīgām organizācijām, valsts un privātajām institūcijām Bauskas novadā un Latvijā.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru