trešdiena, 2012. gada 5. septembris

Gatavs multifunkcionālais laukums Pļavu ielā!

Ar prieku varam paziņot, ka ilgi gaidītais multifunkcionālā laukuma projekts "Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Bauskas pilsētā" Pļavu ielā 12 ir gatavs! Bija prieks redzēt kuplos bērnu pulkus un to lielo interesi jau augusta beigās, kad laukuma inventāru vēl tikai uzstādīja!

Sakām lielu paldies "Vides serviss" un SIA "Fixman" par veiksmīgo sadarbību!

Atgādinām, ka multifunkcionālā laukuma projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» ietvaros, un finansējums – gandrīz 16 tūkstoši latu – tika piešķirts ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu. 1700 latu projektam ir piešķīrusi arī Bauskas novada dome.
Topošā sporta laukuma teritoriju Pļavu ielā 12 bez atlīdzības pašvaldība līdz 2019. gadam ir nodevusi biedrības «Strops-39» vajadzībām.

Esiet laipni gaidīti to izmantot! Aicinām būt saudzīgiem un novērtēt to, ko esam izdarījuši! pirmdiena, 2012. gada 20. augusts

Kino ēkas iekštelpu pašreizējais stāvoklis. Foto.

Šodien, 20.augustā, Kristapa Ozola pavadībā, devāmies aplūkot Bauskas bijušā kinoteātra "Uzvara" iekštelpas, lai novērtētu to pašreizējo stāvokli un aptuvenos restaurācijas un rekonstrukcijas darbu apjomus. Pēc redzētā, vēl vairāk apstiprinājās tas, ka būs jāiegulda daudz - gan enerģijas, gan naudas līdzekļu ziņā. Kino ēkas interjers, ar saviem griestu gleznojumiem, lustrām, kolonnām un citiem elementiem, ir patiesi unikāls, un to noteikti ir vērts saglabāt. Mūsu nākamais darba plāns - precīza remontdarbu apjoma noteikšana un tāmes sastādīšana.

Neliels ieskats fotogrāfijās.

Kino zāle


 FoajēOtrais stāvs


ceturtdiena, 2012. gada 5. aprīlis

Video filmēšanas aizkadri

Otrdien, 3.aprīlī, Rīgā filmējām video, kura mērķis būs popularizēt mūsu ideju par Bauskas Kino ēkas atjaunošanu. Video tapšanā piedalījās arī mūsu lieldraugi Normunds Laizāns, Uldis Dumpis un Nacionālā Kino centra pārstāve Kristīne Zvirbule. Paldies sakām arī kino "Splendid Palace" un mūsu lieliskajai filmēšanas grupai - meitenēm no Kultūras akadēmijas! Video prezentācija paredzēta aprīļa vidū, kad rīkosim publisko diskusiju, lai iepazīstinātu Bauskas iedzīvotājus ar pašu biedrību "Strops - 39", un mūsu turpmākajiem plāniem!

piektdiena, 2012. gada 16. marts

Par Interešu aizstāvību


Šo pēdējo nedēļu laikā, paralēli jau esošajiem/gaidāmajiem darbiem gan Stropā, gan universitātē, mēģināju savākt pēc iespējas vairāk datu Interešu aizstāvības programmai par vispārējiem rādītājiem darbā ar jaunatni vērtēšanai Bauskas pašvaldībā.

Ko varu secināt?

Kopējā aina ir diezgan bēdīga. Bauskas pašvaldība jaunatnes politiku neizvirza par vienu no primārajām, kas būtu jāattīsta un jāveicina, īpaši nedomā par to, kā lietderīgi nodarbināt jauniešus, liktu tiem justies nozīmīgiem un sadzirdētiem. Vairāk tiek ieguldīts vides un pilsētas infrastruktūras sakārtošanā, tūrismā, kas, protams, ir apsveicami, bet ir jādomā arī par jauniešiem.  Šo vienaldzīgo attieksmi atspoguļo gan 2012.gada budžets, gan attīstības programma. Protams, sastādītais budžets katru gadu vispārziglītojošajām un interešu izglītības iestādēm atvēl finansu līdzekļus skolu infrastruktūras attīstībai/uzlabošanai, bet ieguldījums tam, lai jaunietis pilnveidotos kā personība, kas dotu tam nozīmīgu atspēriena punktu turpmākajā dzīves ceļā, netiek īsti veikts.

Bauskā ir Bērnu un jauniešu centrs, stadions, sporta bāze, sporta skola, mūzikas skola un citas interešu izglītības iestādes - visas iespējas izvērsties, bet vēl aizvien kaut kā trūkst, tas ir jūtams un redzams.
Kāpēc Bauskā ir tik liels huligānisma līmenis, kāpēc jauniešu grupas pat vēlos ziemas vakaros mēdz sēdēt pieturās? Bauskā trūkst vietu, kur pavadīt savu brīvo laiku, kā arī vietas, kur satikties ar draugiem. Pašvaldībai būtu jādomā arī par atpūtas iespējām. Nenoliedzami, viss prasa naudu, taču izpētot visus esošos un plānotos pašvaldības iepirkumus, kā arī no ES piesaistītos projektu līdzekļus, paredzētajos pasākumos nekur nefunkcionē vārds "jaunietis".

Ierosinājumi ar ko "Strops - 39" laika gaitā noteikti vērsīsies Bauskas pašvaldībā:
  • pašvaldības nodrošināti informatīvi semināri jauniešiem par izaugsmes iespējām, veselīgu dzīvesveidu u.c., par visu, kas būtisks jaunietim un tā personībai;
  • prakses un brīvprātīgā darba iespējas Bauskas pašvaldībā un tās institūcijās;
  • Jauniešu iesaiste tiem būtisku lēmu pieņemšanā/iespēja apmeklēt valdes un komisiju sēdes;
  • jauniešu dome;
  • jaunieši kā prioritāte attīstības programmā;
  • u.c. 


A. Ruhocka
"Strops - 39" priekšsēdētājaStrops - 39 par kino ēkas atjaunošanu!

"Strops - 39" uzsāk jaunu projektu -  bijušās Bauskas kino ēkas "Uzvara" atjaunošana un kino dzīves atdzīvināšana. 

Šī, 1954.gadā celtā ēka, ar mākslinieku Zaura un Mazūra veidoto interjeru, arhitektūras ziņā ir viena no Bauskas pilsētas lielākajām pērlēm, ko nedrīkst laist zudībā! Kā kino, ēka beidza funkcionēt 90tajos gados, un, naudas līdzekļu trūkuma dēļ, tā jau vairākus gadus ir pilnībā pamesta. Vēl nesen tika atjaunots ēkas jumts un sienas - pats nepieciešamākais, lai ēka neietu postā pavisam.

Iepriekš ēka piederēja Bauskas pašvaldībai, bet tagad, apmaiņas rezultātā, tā ir nonākusi SIA "Bauskas pakalpojumi" īpašumā.
Pirms kāda laika, "Strops - 39" pārstāve A. Ruhocka tikās ar "Bauskas pakalpojumi" priekšsēdētāju Nikolaju Dzeni, izsakot priekšlikumu, lūdzot atļauju un atbalstu ēkas atjaunošanai par paša "Strops - 39" iegūtiem finansiālajiem līdzekļiem. Saruna izvērtās draudzīga un ļoti pretimnākoša, "Bauskas pakalpojumi" ir devusi mums zaļo gaismu, piedāvāja tālākā nākotnē pat izvērst saimniecisko darbību, ja viss izdosies. Tiesa gan, šobrīd Stropa kontā nav šādi līdzekļi, ēkas atjaunošana varētu prasīt vairākus simtus tūkstošus latu, tāpēc līdzekļi vēl jāiegūst. Esam pilnībā gatavi mērķtiecīgi doties uz priekšu un sākumā piesaistīt līdzekļus no Kultūrkapitāla fonda, kā arī, svarīgs mums ir atbalsts no Bauskas pašvaldības puses, tāpēc aprīļa mēnesis mums sagaidāms ļoti darbīgs - tikšanās ar pašvaldības deputātiem, prezentācijas un nepieciešamie darbi, lai līdz maija sākumam varētu iesniegt precīzi izstrādātu projektu VKKF!

Mūsu interesēs ir radīt labvēlīgus apstākļus kultūras dzīves veicināšanai un brīvā laika pavadīšanas iespējām iedzīvotāju vidū, īpaši jauniešu, kuru iespējas Bauskas pilsētā ir salīdzinoši ierobežotas, tāpēc mēs domājam, ka šī varētu būt viena no jaukākajām dāvanām Bauskas pilsētas iedzīvotājiem! 

Mums svarīgi ir ne tikai finansiālie avoti, bet arī Jūsu, visu baušķenieku atbalsts, tāpēc ļoti ceram uz to, mēs strādājam priekš Jums! :)

piektdiena, 2012. gada 9. marts

Gatavi darbam!

Pavasaris lēnām iestājas ne tikai meteoroloģisko laika apstākļu ziņā, bet arī mums, "Strops - 39", sākot rosīties un gatavoties lieliem darbiem, ieskaitot Pļavu ielas projektam "Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Bauskas pilsētā", kura ietvaros ir paredzēts izveidot ielu vingrošanas un aktīvās atpūtas laukumu. Apbūves gabalus pret nomas maksu mums nodrošina Bauskas pašvaldība, bet tā kā biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma statuss, uz nenoteiktu laiku esam no nomas maksas atbrīvoti.


Finansējumu 17 000 Ls apmērā mums nodrošina lauku attīstības projekts LEADER, "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana" ietvaros. Arī 2011.gadā, LEADER ietvaros, tika realizēts projekts, biedrībai sadarbojoties ar Bauskas deju kopu "Mēmelīte" un Codes pagasta jaukto kori "Mēmele". Šī projekta mērķis bija tautas tērpu iegāde pamatskolas un vidusskolas klašu kolektīviem, lai nodrošinātu to piedalīšanos koncertdarbībā, kā arī, dziesmu un deju svētkos. Projekta kopējās izmaksas bija 10 163 Ls un projekts tika pabeigts 2011.gada 30.decembrī.

Sākot ar maiju tiks sākti būvdarbi Pļavu ielas projektam, un līdz jūlija mēnesim piešķirtajiem zemes gabaliem jābūt pilnībā sakārtotiem - jāizrauj vecie apbūves pamati un jāiesēj zālājs. To visu paredzēts paveikt ar "Bauskas Vides serviss" palīdzību.

Aktīvās atpūtas kompleksā būs ietverts ielu vingrošanai paredzēts inventārs vēdera preses, roku un citu muskuļu grupu nostiprināšanai, basketbola statīvs, soliņš un bērnu šūpoles. Laukuma atklāšanas pasākumu paredzēts realizēt līdz šī gada oktobrim, ar dažādām muzikālām aktivitātēm, kā arī ielu deju un ielu vingrošanas paraugdemonstrējumiem.

Projektu vada - "Strops - 39" valdes locekle Ingrīda Liepa.

Mēs strādājam priekš jums un mūsu pilsētas, tāpēc
 vienmēr esam un būsim atvērti arī citiem jūsu ierosinājumiem! :)